Privacyverklaring

Euler Hermes, lid van de Allianz Groep, is de wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeringen, met bijkantoren en verbonden vennootschappen in heel Europa en wereldwijd. Euler Hermes biedt B2B financiële producten en diensten aan om klanten wereldwijd te helpen om verstandig handel te drijven en om hun bedrijven veilig te ontwikkelen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de volgende rechtspersoon:

Euler Hermes Nederland
Pettelaarpark 20
5216 PD ‘s-Hertogenbosch
(“Euler Hermes”, “we”, “wij”, “ons” of “onze”)

Bij Euler Hermes dragen we zorg voor uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring zet de soorten persoonsgegevens uiteen die we over u verzamelen, hoe en waarom we deze verzamelen en hoe lang ze bewaard worden. Ook duiden we uw recht op inzage, op rectificatie of op verzet tegen de verwerking van deze gegevens (met inbegrip van het verzoek tot wissing, overeenkomstig de toepasselijke wetten en regelgeving).

Gelieve deze verklaring aandachtig te lezen. Indien u vragen heeft, kunt u ons contacteren via Privacy.nl@eulerhermes.com

1. Algemene Informatie

 1. Dit deel heeft betrekking op klanten, makelaars, vertegenwoordigers en derden, alsook op individuen die onze websites alleen maar bezoeken.
 2. Is Euler Hermes een “verwerkingsverantwoordelijke”? Wat betekent dit?

  Ja, Euler Hermes is een “verwerkingsverantwoordelijke” zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetten en regelgeving (in het bijzonder, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU). Dit betekent dat Euler Hermes de rechtspersoon is die de persoonsgegevens die zij verzamelt controleert en dat de wet eist dat zij er moet voor zorgen dat er een beleid, processen en procedures zijn die deze gegevens veiligstellen en dat zij er moet voor zorgen dat de rechten van de personen van wie de gegevens verzameld worden, gerespecteerd worden.
 3. Welke soort persoonsgegevens verzamelt Euler Hermes over u?

  Afhankelijk van de informatie die u aanlevert of de voorkeuren die u selecteert, kan Euler Hermes de volgende categorieën persoonsgegevens over u verzamelen:
 4. Voor welke doeleinden en op welke rechtsgrondslag gebruikt Euler Hermes uw persoonsgegevens?

  We gebruiken uw gegevens op basis van
  Indien we uw gegevens voor enig ander doeleinde gebruiken dan hetgeen in dit beleid beschreven wordt, zullen wij u over dergelijke andere doelstelling informeren en zullen wij indien vereist uw goedkeuring vragen.
 5. Waar zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden?

  Persoonsgegevens die door Euler Hermes verzameld worden kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie (“EU”) en de Europese Economische Ruimte (“EER”) verwerkt worden, altijd onderworpen aan contractuele beperkingen in verband met vertrouwelijkheid en veiligheid, in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving. Wij zullen uw persoonsgegevens niet kenbaar maken aan partijen die niet bevoegd zijn om ze te verwerken.

  Er moet rekening mee gehouden worden dat EU-/EER- lidstaten en andere landen allen verschillende wetgeving hebben met betrekking tot gegevensbescherming. Indien uw persoonsgegevens worden overgebracht van uw eigen land naar een ander land, kunnen de wetten en regelgeving die uw persoonsgegevens beschermen in het land naar waar uw informatie werd overgebracht verschillen (of minder bescherming bieden) dan deze in het land waar u woont. Zo kunnen bijvoorbeeld de omstandigheden waarin rechtshandhavingsinstanties toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens verschillen van land tot land.

  Telkens wij uw persoonsgegevens voor de verwerking overmaken buiten de EER, zullen wij effectieve overdrachtsmechanismes (bijvoorbeeld Standaardcontractbepalingen van de EU of Bindende Bedrijfsvoorschriften) implementeren om een adequaat niveau van gegevensbescherming te verzekeren.

 6. Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

  Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bijhouden dan nodig is om de doeleinden waarvoor ze werden verzameld te vervullen of om wettelijke verplichtingen na te komen, of zoals toegestaan is door de wet, bijvoorbeeld om rechtsvorderingen af te weren. Nadien zullen wij uw persoonsgegevens wissen. De individuele bewaarperiodes zijn afhankelijk van het type persoonsgegevens en het doeleinde van de verwerking ervan.
 7. Wat zijn uw rechten in verband met uw persoonsgegevens?

  Voor zover de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving en -regelgeving dit toelaat, heeft u het recht om:

2. Websites

Hoe verzamelt Euler Hermes uw gegevens? Op haar websites verzamelt Euler Hermes enkel de persoonsgegevens die u vrijwillig ingaf in online formulieren of waarvan u anderszins toelaat dat we ze verzamelen in overeenstemming met de cookievoorkeuren die u selecteerde toen u voor het eerst onze website bezocht. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Indien u dit doet, zullen wij stoppen met de verwerking van uw gegevens die op deze website werden verzameld. U kunt uw toestemming hier link intrekken.

Cookies

Een cookie is een klein gegevensbestand die bewaard wordt op uw computer of mobiele telefoon en de website toelaat om zich uw handelingen en voorkeuren in de loop van de tijd te “herinneren”. We gebruiken cookies om een goed functioneren van onze website te verzekeren en om uw toegang ertoe te vergemakkelijken door informatie te verzamelen op uw toestel en voorkeuren (vb. uw toestel en uw browser). Aanvullend verzamelen we informatie over hoe u omgaat met onze diensten en met de diensten van onze partners, zoals reclamediensten. In principe kunt u onze websites ook zonder cookies gebruiken. Indien u onze website volledig en gemakkelijk wil gebruiken, raden wij u aan om de cookies te accepteren. U kunt uw cookie-instellingen, bijvoorbeeld om uw toestemming in te trekken, te allen tijde hier wijzigen.

Er zijn verschillende types van cookies: